တိုင်းကားပြည်ရွာ အပြား (၅) ပါး


၁။ နဂရ - မြို့နှင့် စျေးရှိသော အရပ်။
၂။ ဂါမ - မြို့သာရှိ၍ စျေးမရှိ၊ စျေးသာရှိ၍ မြို့မရှိသောအရပ်။
၃။ နိဂမ - မြို့လည်းမရှိ၊ စျေးလည်းမရှိ၊ အိမ် သာရှိသောအရပ်။
၄။ ဇနပဒ - ထီးတစ်စင်းဆောင်းသော မင်း၏ နိုင်ငံအတွင်းတွင် ဖြစ်သောခရိုင်။
၅။ ရဋ္ဌ - ထီးတစ်စင်းဆောင်းသောမင်း၏ အာဏာစက်နှံ့လေသော နိုင်ငံအပိုင်းအခြား။