တံမြက်လှူခြင်း၊ လှည်းခြင်း အကျိုး (၅) ပါး


၁။ မိမိစိတ်စင်ကြယ်ခြင်း။
၂။ သူတစ်ပါး၏ စိတ်ကို စင်ကြယ်စေခြင်း။
၃။ နတ်တို့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း။
၄။ မြတ်စွာဘုရား သာသနာကို ချီးမြှောက်ခြင်း။
၅။ သူတော်ကောင်းတို့ အတုသို့ လိုက်၍ ကျင့်ခြင်း။