တမန်တို့၏ အင်္ဂါ (၈) ပါး


၁။ ကြားနာတက်ခြင်း။
၂။ ကြားနာတက်စေတတ်ခြင်း။
၃။ မှတ်တတ်ခြင်း။
၄။ ဆောင်တတ်ခြင်း။
၅။ သိတတ်ခြင်း။
၆။ သိစေတတ်ခြင်း။
၇။ အကျိုးစီးပွား ရှိ မရှိ၌ လိမ္မာခြင်း။
၈။ ခိုက်ရန်မပြုတတ်ခြင်း။