တိုင်းပြည်အင်္ဂါ (၇) ဖြာ


၁။ ပြည့်ရှင်မင်း - သမ္မတမင်း ရှိစေရမည်။
၂။ ဝန်ကြီး - သံကြီးမင်းတိုင်ပင်အမတ်များ၊
၃။ စစ်မက်ကူညီရေး မဟာမိတ်များ၊
၄။ စားနပ်ရိက္ခာ ရွှေငွေဘဏ္ဍာများ၊
၅။ ကျုံး မြောင်း ခံတပ် နယ်စပ်တံတိုင်း တောင်တော၊
၆။ ကျယ်ပြန့်သော တိုင်းနိုင်ငံ ဖြစ်ရခြင်း၊
၇။ စစ်သည်ဗိုလ်ပါ စစ်အင်္ဂါ (၃) ခု၊ ကြည်း ရေ လေတပ်စု ရှိစေရမည်။
(သူကရသာရနီတိ မှ)