ဒွါရ (၆) ပါး


၁။ စက္ခုဒွါရ -  မျက်စိ တံခါးပေါက်။
၂။ သောတဒွါရ - နား တံခါးပေါက်။
၃။ ဃာန ဒွါရ - နှာခေါင်း တံခါးပေါက်။
၄။ ဇိဝှဒွါရ - လျှာ တံခါးပေါက်။
၅။ ကာယဒွါရ - ကိုယ် တံခါးပေါက်။
၆။ မနော ဒွါရ - စိတ် တံခါးပေါက်။
(သင်္ဂြိုဟ်)