ဒါနဝတ္ထု (၄) ပါး


၁။ သေနာသန - ကျောင်း။
၂။ စီဝရ - သင်္ကန်း။
၃။ ပိဏ္ဍပါတ - ဆွမ်း။
၄။ ဘေသဇ္ဇ - ဆေး။