ဈာန် (၈) ပါး သို့မဟုတ် သမာပတ် (၈) ပါး


၁။ ပထမဈာန် သမာပတ်။
၂။ ဒုတိယဈာန် သမာပတ်။
၃။ တတိယဈာန် သမာပတ်။
၄။ စတုတ္ထဈာန် သမာပတ်။
(ထိုလေးပါးသည် ရူပါဝစရဈာန်ဖြစ်၏။)

၅။ အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန် သမာပတ်။
၆။ ဝိညာဏဉ္စာယတနဈာန် သမာပတ်။
၇။ အာကိဉ္စညာယတနဈာန် သမာပတ်။
၈။ နေဝသညာနာသညာယတနဈာန် သမာပတ်။
(ထိုလေးပါးသည် အရူပါဝရဈာန် ဖြစ်၏။)