ဒေဝဓံတရား (၂) ပါး


၁။ ဟိရီဩတ္တပ္ပ - အရှက်အကြောက်ရှိခြင်း။
၂။ သုက္ကဓမ္မသမာဟိတ - ကုသိုလ်တရားကို ဆောက်တည်ခြင်း။

တစ်နည်း

၁။ ဟိရီ - မကောင်းမှုပြုရမည်ကို ရှက်ခြင်း။
၂။ ဩတ္တပ္ပ - မကောင်းမှု ပြုရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း။