ဒန်ပူစားခြင်း အကျိုး (၅) ပါး


၁။ မျက်စိအမြင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။
၂။ ခံတွင်းအနံ့ကောင်းခြင်း။
၃။ အရသာဆောင်အကြောတို့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။
၄။ သည်းခြေ သလိပ်တို့ မမြှေးယှက်ခြင်း။
၅။ စားသောအစာသည် ထိုသူအား နှစ်သက်စေခြင်း။