ဇော (၃) တန်


၁။ ကုသိုလ်ဇော - ကောင်းမှု၏ လျင်မြန်သော စိတ်အဟုန်။
၂။ အကုသိုလ်ဇော- မကောင်းမှု၏ လျင်မြန်သော စိတ်အဟုန်။
၃။ ကြိယာဇော - ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှု မရှိမူ ၍ လျင်မြန်သော စိတ်အဟုန်။