ထောပတ်လှူသော အကျိုး (၅) ပါး


၁။ ခွန်အားကြီးခြင်း။
၂။ အဆင်းလှခြင်း။
၃။ မွေးဖျား အထက်သို့ ကော့ရရော့တက်ခြင်း။
၄။ အနာမရှိခြင်း။
၅။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။