ဒေသ (၃) ပါး


၁။ ဇင်္ဂလဒေသ - တောင်ကမ်းများ၍ ရေရှားသောအရပ်။
၂။ နှောပကဒေသ - ရွံ့ရေထူ၍ ငါးပေါသော အရပ်။
၃။ သိသိရဒေသ - ဆီးနှင်းကျသော အရပ်။