တရားဟောရာအင်္ဂါ (၅) ပါး


၁။ ဓမ္မကုသလေန - တရား၌ လိမ္မာခြင်း။
၂။ အတ္ထကုသလေန - အနက်သဘော၌ လိမ္မာခြင်း။
၃။ ပုဗ္ဗာပရကုသလေန - စကားအစဉ် ရှေ့နောက်ညီညွတ်ခြင်း။
၄။ ကာလညူ - တရားဟောသင့်သော အခါကာလကို သိခြင်း။
၅။ ပရိသညူ - ပရိသတ်၏ အလိုကိုသိခြင်း။