ထိခြင်း (၅) ပါး


၁။ ထိခြင်း ငါးပါးဟူသည်ကား ရှိခိုးကန်တော့သည့်အခါ၌ ပြုလုပ်မှု၊
၂။ ကြမ်းခင်းနှင့် နဖူးထိခြင်း။
၃။ ကြမ်းခင်းနှင့် တတောင်ဆစ် (၂) ဖက်ထိခြင်း။
၄။ ကြမ်းခင်းနှင့် ဒူး (၂) ဖက်ထိခြင်း။ (ထိုထိခြင်း ငါးပါးပင် ဖြစ်၏)

တစ်နည်း

၁။ ခြေဖဝါးအပြင်နှစ်ဖက်တို့ကို မြေ၌ အညီအညွတ် တည်စေခြင်း။
၂။ ပုဆစ်၊ ဒူးဝန်း နှစ်ဖက်တို့ကို မြေ၌ အညီအညွတ် တည်စေခြင်း။
၃။ တထောင်ဆစ်နှစ်ဖက်တို့ကို မြေ၌ အညီအညွတ် တည်စေခြင်း။
၄။ လက်ဖဝါးအပြင် နှစ်ဖက်တို့ကို ဖြန့်၍ မြေ၌ အညီအညွတ် တည်စေခြင်း။
၅။ ဦးခေါင်းကို လက်ဖဝါးမိုး လက်ခုံးတို့၏ အပေါ်ထက်၌ တည်စေခြင်း။

တစ်နည်း

၁။ ခြေဖဝါးအပြင် နှစ်ဖက်တို့ကို အညီအညွတ် မြေ၌တည်စေခြင်း။
၂။ ပုဆစ်၊ ဒူးဝန်း နှစ်ဖက်တို့ကို အညီအညွတ် ထောင်စေခြင်း။
၃။ တထောင်ဆစ် နှစ်ဖက်တို့ကို အညီအညွတ် ထိစေခြင်း။
၄။ လက်ဖဝါးအပြင် နှစ်ဖက်တို့ကို အညီအညွတ် ထိစေခြင်း။
၅။ လက်အုပ်ကို နဖူးအပြင်၌ ထိစေခြင်း။

တစ်နည်း

ပုဆစ်ဒူး နှစ်ခု၊ လက်နှစ်ခု၊ နဖူး။

တစ်နည်း

ခြေဖဝါးအပြင် နှစ်ဖက်တို့ကို အညီအညွတ် မြေ၌ တည်စေခြင်း။
လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်တို့ကို အညီအညွတ် အချင်းချင်း ထိစေခြင်း။
လက်အုပ်ကို နဖူးအပြင်၌ ထိစေခြင်း။

တစ်နည်း (ဗြဟ္မာယု ပုဏ္ဏား)

၁။ အပေါ်ရုံ စမ္ပာယ်တင်လက်ကန်တော့ ထိုးခြင်း။
၂။ လက်အုပ်ချီခြင်း။
၃။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခြေကို သုံးသပ်ဆုပ်နယ်ခြင်း။
၄။ တုပ်ကွ ဝပ်စင်း ရိုသေလေးမြတ်ခြင်း။
၅။ မေတ္တာနှင့် ယှဉ်သော စိတ်ဖြင့် ချစ်မြတ်နိုးခြင်း။

တစ်နည်း

ခြေ၊ လက်၊ နဖူး၊ တံတောင်၊ ဒူး။