ဒုက္ခသစ္စာ၏ အနက် (၄) ချက်


၁။ ပီဠနဠော - အပြင်းအပြ နှိပ်စက်တတ်သောသဘော။
၂။ သင်္ခေတဋ္ဌော - အမြဲမပြတ်ပြုပြင်ထူထောင်အပ်သော သဘော။
၃။ သန္တာပဋ္ဌော - အဖန်ဖန် ကြောင့်ကြပူပန်စေတတ်သော သဘော။
၄။ ဝိပရဏာမဋ္ဌော - အတည်မမြဲဖောက်လွဲ ဖောက်ပြန်တတ်သော သဘော။