ဒုလ္လဘတရား (၅) ပါး


၁။ ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒေါ ဒုလ္လဘော - လောက၌ ဘုရားအဖြစ် ရရန်ခဲယဉ်း၏။
၂။ မနုဿတ္တဘာဝေါဒုလ္လဘော - လူအဖြစ် ရရန် ခဲယဉ်း၏။
၃။ ဒုလ္လဘာ သဒ္ဓါသမ္ပတ္တိ - သဒ္ဓါတရား၌ ယုံကြည်မှုနှင့် ပြည့်စုံရန် ခဲယဉ်း၏။
၄။ ပဗ္ဗဇ္ဇိတဘာဝေါဒုလ္လဘော - ရဟန်းသာမဏေဖြစ်ရန် ခဲယဉ်း၏။
၅။ သဒ္ဓဿဝနံ ဒုလ္လဘံ - သစ္စာလေးပါးတရား နာကြားရဘို့ရန် ခဲယဉ်း၏။