ဆေးအစာတို့၏ သတ္တိ (၂၆) ပါး


၁။ ဒီပနသတ္တိ - အစာကို မကျေစေဘဲ ဝမ်းမီးကို တောက်စေတတ်သော ဆေးအစာမျိုး၊
၂။ ပါစနသတ္တိ - အစာကို ကျေစေလျက် ဝမ်းမီးကို မတောက်စေတတ်သော အဆေးအစာမျိုး၊
၃။ သမနသတ္တိ - ဒေါသမလတို့ကို အတွင်း၌ပင် ကြေကျက်စေ၍ ပြင်ပသို့ မထုတ်နှင်တတ်သော ဆေးအစာမျိုး၊
၄။ အနုလောမနသတ္တိ - ဒေါသမလတို့ကို အတွင်း၌ပင် မကြေကျက်စေဘဲ အောက်သို့နှင်ထုတ် ထွက်ဆင်းစေတတ်သော ဆေးအစာမျိုး၊
၅။ သံသနသတ္တိ - ဒေါသမလတို့ကို မခံနိုင်အောင် ရစ်၍ နာပြီးမှ အောက်သို့ ထုတ်သောဆေး၊
၆။ ဘေဒနသတ္တိ - ဒေါသမလတို့ကို ခွဲဖျက်ဖောက်ထွင်း၍ အောက်သို့ထုတ်သော ဆေးအစာမျိုး၊
၇။ ဝိရေစနသတ္တိ - ဂူထမလတို့ကို အရည်ဖြစ်စေ၍ အောက်သို့ထုတ်တတ်သော ဆေးအစာမျိုး၊
၈။ ဝမနသတ္တိ - အစာကိုဖြစ်စေ ဒေါသကိုဖြစ်စေ အထက်သို့ ပျို့အန်စေသော ဆေးအစာမျိုး၊
၉။ သံသောဓနသတ္တိ - ဂူထမလစသော အညစ်အကြေး ဒေါသတို့ကို အောက်အထက် နှစ်ဖက်သို့ ဆန်တက်သက်ဆင်းစေသော ဆေးအစာမျိုး၊
၁၀။ ဂါဟီသတ္တိ - ဝမ်းမီးတောက်သဖြင့် ကိုယ်တွင်း၌ ခြောက်သွေ့စေ၍ ကျင်ကြီးကို ချုပ်စေတတ်သော ဆေးအစာမျိုး၊
၁၁။ ထမ္ဘနသတ္တိ - ဝမ်းမီးမတောက် လေကိုသာ ပွားစေ၍ ချုပ်ခိုင်စေသော ဆေးအစာ၊
၁၂။ ဆေဒနသတ္တိ - ဒေါသသုံးပါး၏ ကပ်တွယ်စေးငြိခြင်းစသော ပြည်၏ အမြစ်တို့ကို ဖြတ်စေသော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၁၃။ လေခနသတ္တိ - ဒေါသဓာတ်မလတို့ကို ခြောက်သွေ့စေ၍ ကိုယ်ကို ကြုံလှီပိန်ချုံးစေတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၁၄။ ဝါဇိကရဏသတ္တိ - စိတ်ကို တက်ကြွစေ၍ မေထုန်သံဝါသကို များစွာစွမ်းသော ဆေးအစာမျိုး၊
၁၅။ သုက္ကလသတ္တိ - သုက်ကို လွန်စွာပွားစေတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၁၆။ ရသာယနသတ္တိ - ရင့်ရော်ဆွေးမြေ့တတ်သော ဇိရဏတေဇောကိုလည်းကောင်း၊ လတ်တလော ကပ်ရောက်နှိပ်စက်တတ်သော ရောဂါအနာကိုလည်းကောင်း ဖျက်ဆီးတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၁၇။ ဗျာဝါယီသတ္တိ - စားသောက်သုံးဆောင်မိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ကိုယ်အလုံးကို ပျံ့နှံ့ခြင်း ကိုယ်တွင်း၌ ပူလောင်ခြောက်သွေ့ခြင်းကို ပြုတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၁၈။ ဝိကာသီသတ္တိ - အရိုးဆက်၌ တည်သော အဆီအစေးတို့ကို ခန်းခြောက်စေခြင်း မူးယစ်စေခြင်းကို ပြုတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၁၉။ မာဒကသတ္တိ - သတိချွတ်ယွင်းစေတတ်ခြင်း၊ မူးဝေစေတတ်ခြင်း၊ ရဲရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းမီးကို တောက်စေခြင်းများကို ပြုတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၂၀။ ပမာတီသတ္တိ - သွေးကြောလေကြော အတွင်း၌တည်သော မလတို့ကို အပြင်သို့ ထွက်စေတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၂၁။ အဘိဿန္ဓိသတ္တိ - ပစ္ဆိလဂုဏ် လွန်ကဲသဖြင့် သွေးကြော လေကြော ရသာကြောတို့ကို ထိုင်းမှိုင်းလေးစေတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၂၂။ ဝသီကရဏသတ္တိ - ရသေ့ ဇော်ဂျီတို့ စီရင်သည့် သူတပါးတို့ ချစ်စေတတ်သော အနုပီယဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၂၃။ ဥမ္မာဒနသတ္တိ - လောက၌ စိတ်ကို ဖောက်ပြန်စေ၍ ရူးသွပ်ချွတ်ယွင်းစေတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၂၄။ မောဟနသတ္တိ - သတိတရားကို မေ့လျော့စေ၍ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေစေတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၂၅။ တာပနသတ္တိ - ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ၌ ပူလောင်လူးလဲစေတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး၊
၂၆။ ထမ္ဘနသတ္တိ - ဂါထာမန္တရားအတတ် အင်းအိုင် ဆေးဝါးအတတ်တို့ကြောင့် အာခံတွင်းကို ချုပ်နှောင်စေတတ်သော ဆေးမျိုးအစာမျိုး။