စျာပန (၃) မျိုး


၁။ အဂ္ဂိစျာပန - မီးရှို့၍ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း။
၂။ ဘူမိစျာပန - မြေမြှုပ်၍ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း။
၃။ ဥဒကစျာပန - ရေမျှော၍ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း။