တေဘုမ္မက သင်္ခါရတရား (၇၁) ပါး


၁။ စိတ် (သို့မဟုတ်) နာမ်တရား - (၁) ပါး။
၂။ စေတသိက် - (၅၂) ပါး။
၃။ ဇာတိရုပ် - (၁၈) ပါး။
ပေါင်း တေဘုမ္မက သင်္ခါရတရား - (၇၁) ပါး။
ယင်းတေဘုမ္မကသင်္ခါရတရား (၇၁) ပါးသည် ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကို အကျယ်ဖွင့်ပြထားသော တရားဖြစ်သည်။