ဆင် (၈) မျိုး


၁။ ပုဏ္ဍရိကဆင် = ပဒုမ္မာကြာဖြူအဆင်း၊ မိုးကြိုးအသံ။ 
၂။ ဗာမနဆင် = ပတ္တမြားမဆင်း၊ စည်ကြီးအသံ။
၃။ ကုမုဒဆင် = ကြာနီအဆင်း၊ တောကြက်တွန်သံ။
၄။ ပုပ္ပန္တဆင် = ကွမ်းသီးမှည့်အဆင်း၊ မိုးဟိန်းသံ။
၅။ သာမဆင် = ရွှေအဆင်း၊ ဖားအိုင်မြည်သံ။
၆။ အဉ္ဇနဆင် = အောင်မဲညိုပွင့်အဆင်၊ ခရုသင်းသံ။
၇။ ကပ္ပဘုမ္မဆင် = မြေဇာညွန့်အဆင်း၊ နွားလားဥသဘသံ။ 
၈။ သုပ္ပတိဋ္ဌဆင် = နံနက် အိုးသစ်အဆင်း၊ နေ့လည်ကြာရိုးနီအဆင်း၊ ညနေ ကျွဲချိုဖြူအဆင်း၊ ကြိုးကြာသံ။

တစ်နည်း

၁။ ပုရိမကကဏ္ဍဃဋ္ဋနဆင် = နားရွက်ခပ်သော ရှေ့၌နားချင်းထိ၏။ 
၂။ ပစ္ဆိမကကဏ္ဏဃဋ္ဋနဆင် = နောက်၌နားချင်းထိ၏။
၃။ နဝဋ္ဌိကဆင် = နှာမောင်း၊အစွယ်၊ခြေ၊ တန်ဆာ၊ အမြီး၊ မြေထိ၏။
၄။ ဂေါပုဆင် = အမြီး သရက်ကင်းသို့လည်းကောင်း၊ နွားမြီးကဲ့သို့လည်းကောင်းရှိ၏။ 
၅။ သီဟဃဆင် = နောက်နိမ့်ရှေ့မြင့် ခြင်္သေ့သဏ္ဌာန်ရှိ၏။
၆။ ဝီသတိနခဆင် = ခြေသည်း လက်သည်းနှစ်ဆယ်ရှိ၏။
၇။ ဧကဒန္တီဆင် = အာခေါင်မှထွက်၍ လက်ယာစွယ်ဖုံးမှထွက်သော အစွယ်ရှိ၏။
၈။ သင်္ခဒန္တီဆင် = ခရုသင်းပွတ်သစ်နှစ်တူသောအစွယ် လက်ယာခြေရှိ၏။