ဆီမီးလှူသော အကျိုး (၈) ပါး


၁။ ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကို ရခြင်း။
၂။ အမိဝမ်းတွင်းမှ ကန်းသောအမျိုး၌မဖြစ်ခြင်း။
၃။ တွေဝေငိုက်မျဉ်းခြင်းမှ ကင်းခြင်း။
၄။ ကြည်လင်သောမျက်စိရှိခြင်။
၅။ အမျိုးစည်းစိမ် အခြံအရံအားဖြင့် မြတ်ခြင်း။
၆။ အမှတ်မရှိသောအရပ်၌ ရှိသော ဝတ္တုတို့ကို ထိုအရပ်မှ မြင်နိုင်ခြင်း။
၇။ တောက်ပသော အရောင်ရှိခြင်း။
၈။ နတ်ကဲသို့ တင့်တယ်ခြင်း။