စစ်အောင်မြေရွေးရာ (၇) ဖြာ


၁။ စစ်မြေကုန်းပြင် သာယာခြင်း၊
၂။ မြက်ရေ ရနိုင်လွယ်ကူခြင်း၊
၃။ ရန်သူတို့က တိုက်ရန် မလွယ်ကူခြင်း၊
၄။ သူလျှိုအဝင်ခက်ခြင်း၊
၅။ သစ်ဝါးစသည်တို့ ရနိုင်ခြင်း၊
၆။ သစ်ဥ သစ်မြစ် စားကောင်းရနိုင်ခြင်း၊
၇။ ရိက္ခာမျိုးရနိုင်လွယ်ကူခြင်း။