ဥပဒ္ဒဝေါ (၁၆) ပါး


၁။ ဖြစ်ခြင်းဟူသော - ဇာတိ ဥပဒ္ဒဝေါ
၂။ အိုခြင်းဟူသော - ဇရာ ဥပဒ္ဒဝေါ
၃။ နာခြင်းဟူသော - ဗျာဓိ ဥပဒ္ဒဝေါ
၄။ အင်္ဂါကြီးငယ် ဆွေမျိုးဥစ္စာသီလ ပျက်စီးခြင်းဟူသော - ဝိပတ္တိဥပဒ္ဒဝေါ
၅။ မင်းဘေးဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၆။ ခိုးသူဘေးဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၇။ ရေဘေးဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၈။ လေဘေးဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၉။ မီးဘေးဟူသော -ဥပဒ္ဒဝေါ။
၁၀။ ငါးရဲဘေးဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၁၁။ လိပ်ကျောက်ဘေးဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၁၂။ မိကျောင်းဘေးဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၁၃။ မိမိကြောင့် ဖြစ်သော စွပ်စွဲကဲ့ရဲ့ခြင်းဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၁၄။ သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်သော စွပ်စွဲကဲ့ရဲ့ခြင်းဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၁၅။ အနာဟောင်းမြုံခြင်းဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
၁၆။ သေလျှင် အပါယ်လားရခြင်းဟူသော - ဥပဒ္ဒဝေါ။
(စလင်းဆရာတော်၏ ပရိတ်ကြီးနိဿယမှ ဆို၏)

တစ်နည်း

၁။ ရေရွတ်ဆဲရေးခြင်း၊
၂။ တံခါးဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၃။ ကြိုးဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၄။ ခြေကျင်းဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၅။ ကြိမ်ဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၆။ နွယ်ဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၇။ တိုက်တွင်းလှောင်ခြင်း၊
၈။ အရံအဆီးဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၉။ ရွာဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၁၀။ နိဂုံးဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၁၁။ မြို့ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၁၂။ တိုင်းဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၁၃။ ဇနပုဒ်ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊
၁၄။ ဤအရပ်မှ မရွှေ့မပြောင်းနှင့်ဟု အဆိုခံရခြင်း၊
၁၅။ ဥစ္စာကို ဆောင်ယူခြင်း၊
၁၆။ ရေရွတ်ခြင်းစသော အကြောင်းကြောင့် ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာယာခြင်းကို ခံစားရခြင်း။