အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ (၈) ပါး

၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ။
၂။ အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ။
၃။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိ။
၄။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ။
၅။ ပိသုဏဝါစာ ဝေရမဏိ - ချောပစ် ကုန်းတိုက်သော စကားပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်၏။
၆။ ဖရုသဝါစာ ဝေရမဏိ - ကြမ်းတမ်းဆဲရေးသော စကားပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊
၇။ သမ္ဖပ္ပလာပါ ဝေရမဏိ - အကျိုးမရှိ သိမ်ဖျင်းသော စကား ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
၈။ မိစ္ဆာဇီဝါ ဝေရမဏိ - မှားသောအသက်မွေးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
(မဇ္စျိမပဏ္ဏာသ မဓုရသုတ်)