အပါယ်လားကြောင်း အလှူမျိုး (၁၀) ပါး


၁။ သမဇ္ဇဒါန - ကချေအလှူ၊ အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲ၊
၂။ မဇ္ဇဒါန - သေရည်သေရက်အလှူ၊
၃။ ဣတ္ထိဒါန - မိန်းမအလှူ၊
၄။ ဥသဘဒါန - နွားလား၊ မြင်းလားအလှူ၊
၅။ စိတ္တကမ္မဒါန - ကာမဂုဏ်ကို ဆွပေးသော ပန်းချီဆေးရေးအလှူ၊
၆။ သတ္ထဒါန - လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက် အလှူ၊
၇။ ဝိသဒါန - အဆိပ်အလှူ၊
၈။ သင်္ခလိကဒါန - လက်ထိပ်၊ သံခြေကျဉ်း နှောင်ကြိုးအလှူ၊
၉။ ကုက္ကုဋသူကရဒါန - ကြက် ဝက် သားကောင်အလှူ၊
၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋဒါန - ချိန်စဉ်းလဲ တင်းစဉ်းလဲ အလှူ။