ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မ သိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး


၁။ မိမိ၌ ဈာန်၊ မဂ်၊ ဖိုလ်တရားများ အထင်ရှား မရှိဘဲ ယုတ်မာသော အလိုဆိုးဖြင့် တပါးသူအား သိစေခြင်း၊
၂။ မိမိကိုယ်ကို ညွှန်း၍ ပြောဆိုခြင်း၊
၃။ ထိုသူအား သိစေခြင်း၊
၄။ ထိုသူသည် လူဖြစ်ခြင်း၊
၅။ ထိုကြားသောခဏ၌ သိရှိခြင်း။