ကာမသုဂတိ (၇) ဘုံ


ကာမဂုဏ် ချမ်းသာတည်ရှိခြင်းကိုဆိုသည်။
၁။ လူတို့၏ ဘုံ။
၂။ စတုမဟာရာဇိကနတ်ဘုံ။
၃။ တာဝတိံသာနတ်ဘုံ။
၄။ယာမာနတ်ဘုံ။
၅။တုသိတာနတ်ဘုံ။
၆။နိမ္မာနရတိနတ်ဘုံ။
၇။ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တီနတ်ဘုံ၊
(သင်္ဂြိုဟ်)