အုပ်ထိန်းရာသော မိန်းမ (၂၁) ယောက်


၁။ သက်ရွယ်ကြီးသော မိန်းမ၊
၂။ ရူးသော မိန်းမ၊
၃။ နူသောမိန်းမ၊
၄။ ကိုယ်ဝန်ရှိသောမိန်းမ၊
၅။ အရွယ်မရောက်သေးသော မိန်းမ၊
၆။ ခရီးဝေးကလာသော မိန်းမ၊
၇။ မြီကိုလို၍ ချုပ်ထားသော မိန်းမ၊
၈။ အဘစောင့်သောမိန်းမ၊
၉။ အမိစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၀။ အဘိုးစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၁။ အဘွားစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၂။ အစ်မစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၃။ ညီမစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၄။ မောင်ကြီးစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၅။ မောင်ငယ်စောင့်သောမိန်းမ၊
၁၆။ မိကြီးစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၇။ မိထွေးစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၈။ ဘကြီးစောင့်သောမိန်းမ၊
၁၉။ ဘထွေးစောင့်သောမိန်းမ၊
၂၀။ ဦးရီးစောင့်သောမိန်းမ၊
၂၁။ အရီးစောင့်သောမိန်းမ။