စစ်၏ အစိတ်အပိုင်း (၇) ပါး


၁။ စစ်ခေါင်း - ပညာရှိစစ်သူကြီး၊
၂။ စစ်နား - သူလျှိုကောင်း၊
၃။ စစ်မျက်စိ - ဟူးရားဗေဒင် မြော်မြင်တတ်ကျွမ်းသော သမားဖြူ သမားညို၊
၄။ စစ်ခါး - ရဲစွမ်းသော သူရဲကောင်းများ၊
၅။ စစ်ခံတွင်း - စကားအရာ အင်္ဂါရှစ်တန်နှင့် အရာရာ နှံ့စပ်ကျေပွန်သူ၊
၆။ စစ်လက် - များစွာသော သေနတ် လက်နက်ကိုင်စွဲသည့် ခြေသည်သူရဲ၊
၇။ စစ်ခြေ - များစွာသော ဆင်စီးသူရဲ၊ မြင်းစီးသူရဲ။