ကိစ္စကြီး (၄) ပါး

၁။ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ ချမ်းသာစေရန် သွားလာနေထိုင် ကျင့်ကြံတတ်အောင် အမှန်သိခြင်းကိစ္စ။
၂။ သိသည့်အတိုင်း အကုသိုလ်မျိုးကို မဖြစ်စေရအောင် ရှောင်င်ကြဉ်ဆင်ခြင်ခြင်းကိစ္စ။
၃။ သိသည့်အတိုင်း ကုသိုလ်မျိုးတို့ကို ဖြစ်ပွားစေရအောင် ပြုမူသောကိစ္စ။
၄။ အကုသိုလ်ကို ပယ်၍ ကုသိုလ်ကို ဖြစ်ပွားစေလျက် ချမ်းသာသုခကို ရဖွယ် ရရန်ကိစ္စ။