ကျောင်းအင်္ဂါ (၅) ပါး


၁။ ရွာနှင့် မနီးလွန်း မဝေးလွန်း ဖြစ်ရမည်။
၂။ သွားလာမှု လွယ်ကူစေရမည်။
၃။ နေ့အခါ လူမပြွမ်း ညဉ့်အခါ တိတ်ဆိတ်ရမည်။
၄။ ဆူဆူညံညံမရှိ ဖြစ်ရမည်။
၅။ မှက်၊ ခြင်၊ ယင်၊ လေ၊ နေပူ၊ မြွေ၊ ကင်း၊ သန်း တွေ့ထိမှု နည်းရမည်။
(အင်္ဂုတ္တိုရ်)