စစ်ကဲအင်္ဂါ (၈) ပါး


၁။ အောင်မြေကို ရွေးတတ်ခြင်း။
၂။ ဗိုလ်ထုတို့ကို ခန့်တတ်ခြင်း။
၃။ စစ်ရိပ်နားလည်ခြင်း။
၄။ အေပေးအကမ်း လိမ္မာခြင်း။
၅။ သူတစ်ပါးဥစ္စာကို မှတ်တတ်ခြင်း။
၆။ ဓား လှံ ဒိုင်းချက်တတ်ခြင်း။
၇။ ဆင်းစီးတတ်ခြင်း။
၈။ မြင်းစီးတတ်ခြင်း။