စတုဗလဆေး (ဘေသဇ္ဇ)


စိန်၊ ဆေး၊ ကန့်၊ ဟင်းခေါ် မင်းလေးပါးဆေးကို လုပ်ရတ်ကျမ်းတို့၌ ''စတုဗလဆေး'' ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။