ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး


၁။ အဂမနီယဝတ္ထု - မသွားအပ်သော ဝတ္ထုလည်းဖြစ်စေ။
၂။ တသ္မိံသေဝနစိတ္တံ - ထိုမသွားအပ်သော ဝတ္ထု၌ မှီဝဲလိုသောစိတ် ရှိသည်လည်းဖြစ်စေ။
၃။ သေဝန ပယောဂေါ - မှီဝဲခြင်း လုံ့လလည်းပြုစေ။
၄။ မဂ္ဂေနမဂ္ဂပဋိပတ္တိအဓိဝါသနံ - မိမိမဂ်ဖြင့် သူ့မဂ်တွင်းသို့ ရောက်သည်ကို သာယာခြင်းလည်းဖြစ်စေ။