ဆေးမကုအပ်သော လူနာ၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး


၁။ အကျင့်၊ အနေ၊ အစားအစာ မရှောင်ခြင်း။
၂။ သင့်မြတ်သော အစားအစာကို တိုင်းထွာ၍ မစားခြင်း။
၃။ ဆရာပေးအပ်သော ဆေးဝါးကို မစားခြင်း။
၄။ သူနာပြုတို့အား မိမိ၏ ဝေဒနာကို မှန်ကန်စွာ သည်းမခံခြင်း။
၅။ ရောက်အပ်သော ဝေဒနာကို သည်းမခံခြင်း။