အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်း

၁။ ဓမ္မသင်္ဂဏီ - တရားအပေါင်းကို ဟောသောကျမ်း။
၂။ ဝိဘင်း - ဝေဖန်ပိုင်းခြား၍ ဟောသောကျမ်း။
၃။ ဓာတုကထာ - ဓာတ် (၁၈) ပါးကို အခြေခံ၍ ဟောသောကျမ်း။
၄။ ပုဂ္ဂလပညတ် - ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပညတ်ဟောသောကျမ်း။
၅။ ကထာဝတ္ထု - ကထာဝတ္ထုကို ဝေဖန်ဟောသောကျမ်း။
၆။ ယမိုက် - အစုံအစုံကို ဟောသောကျမ်း။
၇။ ပဋ္ဌာန်း - အကြောင်းနှင့် အကျိုးကို ဟောသောကျမ်း။