စစ်သူကြီး လက္ခဏာ (၈) ပါး


၁။ အကြားအမြင် များခြင်း။
၂။ သီလ သီတင်းရှိခြင်း။
၃။ ရဲရင့်ခြင်း။
၄။ အမှုကိုပြီးအောင် ပြုလေ့ရှိခြင်း။
၅။ လုံလဝီရိယ ရှိခြင်း။
၆။ ခွန်အားစွမ်းပကားရှိခြင်း။
၇။ သူ့ဥစ္စကို မလိုချင်သောစိတ်ရှိခြင်း။
၈။ အရောင်အဆင်းရှိခြင်း။