စစ်ထဲ၌ မသတ်ရာသည် (၄) ပါး


၁။ လက်နက်ချလျက် ပြေးသူ၊ သို့မဟုတ် ရှိခိုးဦးညွှတ်နေသူ။
၂။ ဝတ်စားအလွတ်ပြေးသူ။
၃။ ရထဂတ - ရထားစီးစစ်သည်။
၄။ ပတ္တိကာ - ခြေစစ်သည်။