ကျောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ပျက်စီးခြင်းအကြောင်း (၃) ပါး


၁။ စာပေကျမ်းဂန် လမ်းမှန် မသိခြင်း။
၂။ ဘုန်းတန်းလာဘ် သပ္ပကာ ပူဇာသက္ကာရ ပရိဝါရ အခြံအရံများခြင်း။
၃။ သဒ္ဓါမဖြူ အယူဖောက်ပြား မှောက်မှား တိမ်းယိမ်းခြင်း။