ကိုးတိုင်း (၉) ဌာန၁။ ကသ္မီရ ဂန္ဓာရတိုင်း၊ ဟိမဝန္တာ၏အနောက်မြောင်ဘက် (ကက်ရှမီးယား)
၂။ မဟိံသက မဏ္ဍလတိုင်း ၊ အိန္ဒိယနယ်တောင်ပိုင်း (မိုင်စိုး)
၃။ ဝနဝါသီအရပ် (ဟိုက်ဒြပ်ဘတ်)။
၄။ မဟာရဋ္ဌတိုင်း (ဘုံဘေနယ်)။
၅။ အပရန္တတိုင်း ( မာလဝါနယ်)။
၆။ ယောနကတိုင်း (ပါးရှား၊ တူရကီ၊ ဂရိတ်၊ အီတလီ)။
၇။ စိနရဋ္ဌတိုင်း ( ဟိမန္တာအရပ်ရှိ စိန့်တိုင်းတရုပ်ပြည်)။
၈။ သုဝဏ္ဏဘူမိတိုင်း ( ရှမ်း၊ မြန်မာ၊ ယွန်းစသော အရပ်များ)။
၉။ သီဟိုဠ်ကျွန်း (သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ)။