စိတ္တဝိပ္ပယုတ္တဓမ္မ (၁၄) ပါး


၁။ ပတ္တိ - ဓမ္မတို့ကို သဏ္ဌာန်အသွင် သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိသော သတ္တိ၊
၂။ အပတ္တိ - ပတ္တိ၏ ဝိရောဓိဓမ္မ၊
၃။ နိကာယ သဘာဂတာ - သတ္တဝါတို့တွင် မျှတစွာ ဖြစ်လေ့ရှိသော ဓမ္မ၊
၄။ အသညိက - ရှေးကံတို့ အားလျော်စွာ လူကို စေတနာမရှိသော သမာဓိ၌ ပြောင်းလဲပေးသော သတ္တိ၊
၅။ အသညီသမာပတ္တိ - စိတ်ကို လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် သမာဓိ အဆင့်တို့ ဖြစ်ပေါ်သွားခြင်း၊
၆။ နိရောဓိသမာပတ္တိ - စေတနာကို ပိတ်၍ နိရောဓိ ဖြစ်စေသော သတ္တိ၊
၇။ ဇီဝိတ - မြားကို ပစ်သောအခါ ပစ်သည်မှ ကျလာသည့်တိုင်အောင် သူ၏ သတ္တိကို ပြယုဂ်ဖော်ပြသကဲ့သို့ မွေးဖွားသည်မှ သေသည်အထိ အသက်ရှင်နေသော သတ္တိ၊
၈။ ဇာတိ - မွေးဖွားခြင်း၊
၉။ ဌိတိ - အသက်ရှင်နေခြင်း၊ တည်ကြည်မြဲမြံခြင်း၊
၁၀။ ဇရာ - အိုမင်းယိုယွင်းခြင်း၊
၁၁။ အနိစ္စတာ - ပျက်စီးခြင်း၊
၁၂။ နာမကာယ - ပုဒ် ပဒ၊
၁၃။ ပဒကာယ - ဝါကျ၊
၁၄။ ဗျဉ္ဇနကာယ - ဝဏ္ဏ (အက္ခရာ)