အင်းကန်းခြင်း လက္ခဏာ (၇) ပါး


၁။ အက္ခရာ အင်းသွား မမှန်၍ ကန်းခြင်း၊
၂။ နက္ခတ် မမှန်၍ ကန်းခြင်း၊
၃။ ဂဏန်းအက္ခရာ အတိုအရှည် အကြီးအငယ် မညီ၍ ကန်းခြင်း၊
၄။ အက္ခရာ အကျောက်အကန် အလှည့်မမှန်၍ ကန်းခြင်း၊
၅။ မသိုးမသန့်သောသူ ကိုင်မိ၍ ကန်းခြင်း၊
၆။ သိလမရှိဘဲ ချခြင်းကြောင့် ကန်းခြင်း၊
၇။ ဂါထာ အစုပ် အမွှန်း ချွတ်ယွင်း၍ ကန်းခြင်း။