အလှူခံတကျိပ်လေး (၁၄) ယောက်


၁။ တိရိစ္ဆာန် - ခွေးနှင့်ကျေးငှက်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ပါ၏။
၂။ ဒုဿီလ - ကိုယ်ကျင့်မကောင်းသော လူနှင့်ရဟန်း သူတောင်းစားများလည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၃။ သီလဝန္တ - ကိုယ်ကျင့်ကောင်းသော လူနှင့်ရဟန်းများသည် အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၄။ တပဿီ - ဈာန်ရရသေ့များသည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၅။ သောတာပတ္တိ - မဂ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၆။ သကဒါဂါမိ - မဂ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၇။ အနာဂါမိ - မဂ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၈။ အရဟတ္တ - မဂ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၉။ သောတာပတ္တိ - ဖိုလ်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၁၀။ သကဒါဂါမိ - ဖိုလ်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၁၁။ အနာဂါမိ - ဖိုလ်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၁၂။ အရဟတ္တ - ဖိုလ်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၁၃။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ - သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
၁၄။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ - ဘုရားရှင်သည်လည်း အလှူခံစာရင်း၌ ပါ၏။
(ဥပရိပဏ္ဏာသ-ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်)