အနန္တ (၄) ပါး


၁။ ကောင်းကင်။
၂။ စကြဝဋ္ဌာ။
၃။ သတ္တဝါ။
၄။ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်။