အရိယဓမ္မ သီလ (၁၀) ပါး


၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ - သူ့အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း၊
၂။ အဒိန္နဒါနာ ဝေရမဏိ - သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း၊
၃။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိ - သူ့မယားကျူးလွန်ခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း၊
၄။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ - မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်းမျ ရှောင်ခြင်း၊
၅။ ပိသုဏဝါစာ ဝေရမဏိ - ကုန်းတိုက်စကား ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း၊
၆။ ဖရုသဝါစာ ဝေရမဏိ - ကြမ်းတမ်းသောစကား၊ ဆဲသောစကားမှ ရှောင်ခြင်း၊
၇။ သမ္ဖပ္ပလာပဝါစာ ဝေရမဏိ - ပြိန်ဖျင်းသောစကား ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း၊
၈။ အဘိဇ္ဈာယ ဝေရမဏိ - သူ့စည်းစိမ်ကို ငါ့စည်းစိမ်ဖြစ်ပါလေတော့ဟု ကြံခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း၊
၉။ ဗျာပါဒါ ဝေရမဏိ - သူ့တပါးတို့အား ပျက်စီးကြောင်း ကြံခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း၊
၁၀။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယာ ဝေရမဏိ - မှားသောအယူကို ယူခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း။