ကျောက်မျက်ရှင် (၈) ပါး


၁။ ပတ္တမြား။
၂။ ဥဿဖရား။
၃။ မသာရကန်။
၄။ စိန်။
၅။ မြ။
၆။ နီလာ။
၇။ ပြယိုယား။
၈။ ဂေါ်မုတ်။