ကျွန်ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး


၁။ မိမိသခင်၏ အမှုတို့ကို စေ့ငှအောင် ပြုစုပြီးမှ နောက်ချန်၍ အိပ်ခြင်း။
၂။ သခင်မထမီ ထ၍ အမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၃။ သခင်၏ပစ္စည်းတို့ကို မိမိအား ပေးကမ်းမှသာ ယူခြင်း၊ မခိုးခြင်း။
၄။ဆောင်ရွက်ရန်အမှုတို့ကို အားကြိုးမာန်တက် စေ့ငှအောင်ပြုစုခြင်း။
၅။ သခင်၏ ကျေးဇူးကို အမြဲအမှတ်ရ၍ ချီးကျူးခြင်း။