ဂြိုဟ်ကြီး (၈) လုံး


၁။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် (အရှေ့မြောက်ထောင့်အရပ်) ဂြိုဟ်သက် (၆) နှစ်။
၂။ အင်္ဂါဂြိုဟ် (အရှေ့တောင်ထောင့် အရပ်) ဂြိုဟ်သက် (၈) နှစ်။
၃။ စနေဂြိုဟ် (အနောက်တောင်ထောင့်အရပ်) ဂြိုဟ်သက် (၁၀) နှစ်။
၄။ ရာဟုဂြိုဟ် (အနောင်မြောက်ထောင့်အရပ်) ဂြိုဟ်သက် (၁၂) နှစ်။
(ထိုလေးလုံးသည် မကောင်းသော ပါပဂြိုဟ်များ ဖြစ်၏။)

၅။ တနင်းလာဂြိုဟ် (အရှေ့အရပ်) ဂြိုဟ်သက် (၁၅) နှစ်။
၆။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် (တောင်အရပ်) ဂြိုဟ်သက် (၁၇) နှစ်။
၇။ ကြာသတေးဂြိုဟ် (အနောက်အရပ်) ဂြိုဟ်သက် (၁၉) နှစ်။
၈။ သောကြာဂြိုဟ် (မြောက်အရပ်) (၂၁) နှစ်။ 
(ထိုလေးလုံးသည် ကောင်းသော သောမဂြိုဟ်များဖြစ်၏။)

တစ်နည်း

၁။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်း = အရှေ့မြောက်အရပ်တွင် ဂဠုန်စီး၍ ခြောက်နှစ်နေသော ပါပဂြိုဟ် သို့မဟုတ် ရဝိဂြိုဟ်။
၂။ တင်္လာဂြိုဟ်မင်း = ရှေမြောက်အရပ်တွင် ကျားမင်းစီး၍ ဆယ့်ငါးနှစ်နေသော စန္ဒဂြိုဟ်။
၃။ အင်္ဂါဂြိုဟ်မင်း = အရှေ့တောင်အရပ်တွင် ခြင်္သေ့စီး၍ ရှစ်နှစ်နေသော ဘောမဂြိုဟ် ပါပဂြိုဟ်။
၄။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်မင်း = တောင်အရပ်တွင် ဆင်မင်းစီး၍ တစ်ဆယ့်ခုနစ်နှစ် နေသော ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်။
၅။ ကြာသပတေးဂြိုဟ်မင်း = အနောက်မြောက်မျက်နှာတွင် ကြွက်မင်းစီး၍ တစ်ဆယ့်ကိုးနှစ် နေသော ဂုရုဂြိုဟ်။
၆။ သောကြာဂြိုဟ်မင်း = မြောက်အရပ်တွင် ပူးမင်းစီး၍ နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ် နေသောဂြိုဟ်။
၇။ စနေဂြိုဟ်မင်း = အနောက်တောင်အရပ်တွင် နဂါးမင်းစီး၍ ဆယ်နှစ်နေသော ပါပဂြိုဟ်။
၈။ ရာဟုဂြိုဟ်မင်း = အနောက်မြောက်အရပ်တွင် ဟိုင်းဆင်စီး၍ တစ်ဆယ့်တစ်နှစ် နေသော ရာဟုဂြိုဟ် ပါပဂြိုဟ်။