စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကြီး (၄) ပါး


၁။ ဓတရဋ္ဌနတ်မင်းကြီး - မြင်းမိုရ်တောင်၏ အရှေ့မျက်နှာ အရပ်၌ နေ၏။
၂။ ဝိရုဠှကနတ်မင်းကြီး - မြင်းမိုရ်တောင်၏ တောင်မျက်နှာအရပ်၌ နေ၏။
၃။ ဝိရူပက္ခနတ်မင်းကြီး - မြင်းမိုရ်တောင်၏ အနောက်မျက်နှာအရပ်၌ နေ၏။
၄။ ကုဝေရနတ်မင်းကြီး - မြင်းမိုရ်တောင်၏ မြောက်မျက်နှာအရပ်၌ နေ၏။