အား (၈) ပါး။

၁။ သူငယ်တို့အားကား ငိုခြင်း။
၂။ မိန်းမတို့ အားကား အစိုးရခြင်း။
၃။ ခိုးသူတို့အားကား လက်နက်။
၄။ မင်းတို့ အားကား အစိုးမရခြင်း။
၅။ သူမိုက်တို့အားကား ပြင်းစွာရယ်ခြင်း။
၆။ ပညာရှိတို့အားကား ရွှင်ခြင်းကိုချုပ်ခြင်း။
၇။ အကြားအမြင်များသော သူတို့အားကား ဆင်ခြင်ခြင်း။
၈။ ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့၏ အားကားသီးခံခြင်း။